START

NAZWISKA

MIEJSCA

ZDJĘCIA

DOKUMENTY

RÓŻNOŚCI


Podziękowania

Prezentowane na tych stronach drzewo jest owocem wspólnej pracy wielu osób. Poświęciły one swój cenny czas i energię, aby odwiedzić członków rodziny i wypytać ich o różne szczegóły, przeszukały domowe zakamarki w poszukiwaniu dokumentów, metryk, fotografii. Bez ich zaangażowania, wysiłku, pamięci – drzewo to nie byłoby tak obszerne jak jest teraz.
Bardzo Wam za to wszystkim serdecznie dziękuję.
Nie zdołam na pewno wymienić wszystkich, którzy mi pomagali. Ale tych, których zdołam wymienię
J A zatem dziękuję:

o   Moim Najbliższym - za wszelaką pomoc i cierpliwość,

o   Irenie Piotrowskiej (Niszcz) z Węgrowa – za ogrom danych dotyczących potomków Franciszka Bartoszewskiego i Joanny Putkowskiej z Węgrowa.

o   Ewie Lipce (Kobrzak) i jej córce Aldonie z Karczewa – za dane dotyczące potomków Waleriana Ufnala, Anny Ufnal i innych potomków Feliksa Ufnala i Joanny Deszczyńskiej z Węgrowa, za mnóstwo zdjęć i ciekawostek,

o   Joannie Skorupskiej (Górskiej) – za dane dotyczące potomków Józefa Skorupskiego i Marii Dorywalskiej oraz mnóstwo zdjęć,

o   Jarosławowi Ufnalowi z Mińska Mazowieckiego – za obszerne dane dotyczące potomków Seweryna Ufnala, zdjęcia i notki biograficzne,

o   Agnieszce Krawczykowskiej – za dane, ciekawostki, dokumenty i zdjęcia dotyczące Kacpra Kalaty i jego braci Grzegorza i Adama, rodziny Korzeniewskich i Mizerskich,

o   Włodzimierzowi Supłowi, Marii Supeł (Krawczykowskiej), dzieciom Wiesława Supła, Teresie Sulikowskiej (Strąk) – za dane o potomkach Kacpra Kalaty i Stanisławy Anieli Ufnal,

o   Justynie Dragan z Krakowa – za ogrom danych dotyczących zarówno przodków jak i potomków Wojciecha Seweryna i Magadaleny Major z okolic Wieliczki,

o   Reginie Musiałek (Wnuk), Beacie Wnuk (Hacaś) oraz Mirosławowi Kułachowi i Janowi Musiałkowi – za dane o potomkach Wincentyny Opałko i Teofila Musiałka oraz zdjęcia,

o   Waldemarowi Skorupskiemu z Bielska-Białej, a także jego braciom Stanisławowi i Wojciechowi – za dane o potomkach Stefana Skorupskiego i Stanisławy Zajączkowskiej oraz zdjęcia, a także zebranie relacji o dzieciach i przodkach Marcelego Skorupskiego,

o   Robertowi Stryblowi – za informacje i zdjęcia dotyczące Kazimiery Skorupskiej (Strybel) i jej potomków,

o   Hannie Kiedrowicz (Chałupce) oraz Jackowi Kiedrowiczowi – za dane o potomkach Teodora Kiedrowicza i Agnieszki Wróż oraz za zdjęcia,

o   Mirosławowi Wróżowi z Gołuchowa i Izabeli Pakule z Nowego Tomyśla – za dane dotyczące potomków Franciszka Wróża i Marii Łabeckiej oraz zdjęcia i wszelaką pomoc przy rozwiązywaniu zagadek genealogicznych,

o   Sławomirowi Sawali z Wędrzyna – za dane dotyczące potomków Moniki Wróż i Franciszka Łabeckiego.

o   Magdalenia Czaplarskiej – za dane o potomkach Wiktora Czaplarskiego i Marianny Choińskiej,

o   Jackowi Mecheckiemu oraz Waldemarowi Wrocławskiemu z Zielonej Góry – za dane dotyczące potomków Zofii Orłowskiej i Stanisława Mońki z Popielarni,

o   Wojciechowi Kalacie – za dane o potomkach Mariana Kalaty i Anny Śliwy,

o   Piotrowi Młynarczykowi ze Skierniewic – za dane o przodkach Stanisława Orłowskiego i Marianny Dzierzbickiej,

o   Aleksandrowi Wróżowi ze Stoków i jego żonie Marii – za dane dotyczące potomków Marcina Wróża i Otylii Dengsch oraz ciekawostki o parafiach Pszczew i Łowyń,

o   Janowi Kalacie z Sopotu - za dane o Kazimierzu Kalacie i Zofii Wochowskiej oraz ich potomkach,

o   Ewie Kosieradzkiej (Ufnal) i Stanisławie Oprządek (Ufnal) z Węgrowa – za informacje o potomkach Wincentego Ufnala i Doroty Oleksińskiej oraz za różne ciekawostki,

o   Zbigniewowi Żaganowi i Wojciechowi Żaganowi – za dane o rodzinie ich dziadka Floriana Bartoszewskiego i jego potomkach,

o   Magdzie Bilskiej z Wąsowa i Katarzynie Przydrożnej – za dane o potomkach Jana Maćkowiaka, historię Wąsowa i zdjęcia,

o   Henrykowi Kalacie, Grzegorzowi Grutkowskiemu, Tomaszowi Grutkowskiemu i Michałowi Kalacie – za dane o potomkach Macieja Kalaty i Emilii Dziemianowskiej,

o   Michałowi Słapakowi – za dane o potomkach Balbiny Jani i Franciszka Słapaka,

o   Justynie Szymosze z Góry Włodowskiej – za dane o potomkach Pawła Opałki i Weroniki Molendy,

o   Grzegorzowi Deszczyńskiemu z Wysokiego Mazowieckiego – za dane dotyczące potomków Wincentego Deszczyńskiego i Michaliny Ryczkowskiej,

o   Marianowi Ufnalowi – za obszerne dane dotyczące potomków Feliksa Ufnala i Joanny Deszczyńskiej, a także za zdjęcia i wspomnienia,

o   Irenie (Isi) Molin – za dane o potomkach Janiny Ufnal i Zbigniewa Molina,

o   Wandzie Chmielewskiej (Szymańskiej) i Tomaszowi Chmielewskiemu – za dane o potomkach Zofii Ufnal i Stanisława Chmielewskiego. 

o   Barbarze Kałuskiej (Janiuk), Marii Kałuskiej (Słuszkiewicz), Małgorzacie Słuszkiewicz oraz Agacie Janiuk z Węgrowa i Jackowi Kosiorkowi z Opola – za dane o potomkach Heleny Bartoszewskiej i Aleksandra Janiuka oraz za zdjęcia,

o   Wojtkowi Jędraszewskiemu – za akt małżeństwa Edwarda Geblica i Scholastyki Malinowskiej,

o   Marzenie Jaroniewskiej – za akty stanu cywilnego z parafii Włodowice dotyczące Bąbskich i Opałków,

o   Adamowi Kalacie z Legionowa - za dane dotyczące potomków Mariana Kalaty i Anny Śliwy, za zdjęcia i za ... mobilizowanie mnie,

o   Markowi Chamerskiemu - za heroiczną pracę nad znalezieniem danych o rodzinach Michlewskich i Stałanowskich.


WT PW

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. +48 22 660 73 39