Metody Matematyczne w Transporcie

 Przedmiot Metody Matematyczne w Transporcie jest prowadzony na 1 roku (semestr 1) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia Wydziału Transportu PW w wymiarze: 2 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń tygodniowo.
Program obejmuje następujące zagadnienia:

 

Ogólne wprowadzenie w tematykę przedmiotu

Teoria zapasów (TZ)

Teoria zapasów - zadania

Teoria gier (TG)

Teoria decyzji (TD)

Teoria masowej obsługi (TMO)

Teoria masowej obsługi - wzory

Analiza wielokryterialna (AW)

Programowanie matematyczne (PM)

Zbiory rozmyte (ZR)

Sztuczne sieci neuronowe (SSN)

Sieci Petriego (PN)


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@wt.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39