Jacek Skorupski


Na co dzień pracuję na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie Inżynierii Transportu Lotniczego.

W ramach działalności naukowej szczególnie interesuję się:

·        zarządzaniem ruchem lotniczym,

·        wykorzystaniem metod Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji do optymalizacji zarządzania ruchem,

·        metodami oceny bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Kontakt:


Prowadzę zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

Objąłem opieką naukową następujące osoby przygotowujące rozprawę doktorską:

1.      Piotr Uchroński - Ocena skuteczności systemu kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w porcie lotniczym (praca obroniona w maju 2016 r.)

2.     Piotr Dmochowski - Płynność ruchu lotniczego w obszarowym sektorze kontroli (przewód doktorski otwarty w 2018 r.)

3.     Artur Florowski - Ocena procesu szeregowania lądujących statków powietrznych (przewód doktorski otwarty w 2018 r.)

4.     Paulina Rutkowska - Ocena ryzyka operacji obsługi naziemnej z wykorzystaniem sprzętu lotniskowego (przewód doktorski otwarty w 2018 r.)

5.     Szymon Ziółkowski - Dobór przepustowości pasażerskiej i lotniczej portu lotniczego (przewód doktorski otwarty w 2018 r.)

6.     Wojciech Kaleta – Ocena procedur operacyjnych podejścia do lądowania z prowadzeniem pionowym w oparciu o EGNOS (przewód doktorski otwarty w 2018 r.)

7.     Malwina Okulicz - Ocena procesu wymiany informacji operacyjnych w porcie lotniczym (przewód doktorski otwarty w 2018 r.)

 

8.     Beata Płanda - Analiza procedur boardingu w warunkach zakłóceń (temat roboczy)

9.     Robert Szymczak – Metoda zwiększenia odporności lotniska na zakłócenia operacji lotniczych (temat roboczy)

 


Wybrane publikacje:

 

Kaleta, W, Skorupski, J. (2019). A fuzzy inference approach to analysis of LPV-200 procedures influence on air traffic safety. Transportation Research Part C, 106, 264-280. https://doi.org/10.1016/j.trc.2019.07.001

Lower, M., Magott, J., Skorupski, J. (2018). A System-Theoretic Accident Model and Process with Human Factors Analysis and Classification System Taxonomy. Safety Science, 1–33. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.04.015

Skorupski, J., Uchroński, P., Łach, A. (2018). A method of hold baggage security screening system throughput analysis with an application for a medium-sized airport. Transportation Research Part C, 88, 52–73. https://doi.org/10.1016/j.trc.2018.01.009

Ferduła, P., Skorupski, J. (2018). The Influence of Errors in Visualization Systems on the Level of Safety Threat in Air Traffic. Journal of Advanced Transportation, 1034301, 1–16. https://doi.org/10.1155/2018/1034301

Skorupski, J., Uchroński, P. (2018). Evaluation of the effectiveness of an airport passenger and baggage security screening system. Journal of Air Transport Management, 66, 53–64. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2017.10.006

Skorupski, J., Wierzbicki, H. (2017). Airport capacity increase via the use of braking profiles. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 80, 467–484. https://doi.org/10.1016/j.trc.2016.05.016

Płanda, B., Skorupski, J. (2017). Methods of air traffic management in the airport area including the environmental factor. International Journal of Sustainable Transportation, 11(4), 295–307. https://doi.org/10.1080/15568318.2016.1253801

Skorupski, J., Uchroński, P. (2017). A fuzzy model for evaluating metal detection equipment at airport security screening checkpoints. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 16, 39–48. https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2016.11.001

Kaleta, W., Skorupski, J. (2017). Method for evaluation of the influence of LPV-200 procedures usage on the probability of CFIT. In Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice - Proceedings of the 26th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2016 (pp. 2774–2780).

Skorupski, J. (2017). Fuzzy risk matrix as a tool for the analysis of the air traffic safety. In Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice - Proceedings of the 26th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2016 (pp. 2781–2788).

Podgórski, P., Skorupski, J. (2016). Aircraft Taxi Route Choice in Case of Conflict Points Existence. Communications in Computer and Information Science, 640, 366–377. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49646-7_31

 

Tytuł

Miejsce publikacji

Rok

The simulation-fuzzy method of assessing the risk of air traffic accidents using the fuzzy risk matrix

Safety Science, 88: 76-87
(doi: 10.1016/j.ssci.2016.04.025)

2016

Managing the process of passenger security control at an airport using the fuzzy inference system

Expert Systems with Applications, 54: 284-293

(doi: 10.1016/j.eswa.2015.11.014)

2016

Analysis of Air Traffic Incidents using Event Trees with Fuzzy Probabilities

Fuzzy Sets and Systems, 293: 50-79

(doi: 10.1016/j.fss.2015.11.004)

2016

A fuzzy system to support the configuration of baggage screening devices at an airport

Expert Systems with Applications, 44: 114-125
(doi: 10.1016/j.eswa.2015.08.032)

2016

Air Traffic Smoothness as a Universal Measure for Air Traffic Quality Assessment

Procedia Engineering, 134: 237-244
(doi: 10.1016/j.proeng.2016.01.065)

2016

A Human Being as a Part of the Security Control System at the Airport

Procedia Engineering, 134: 291-300
(doi: 10.1016/j.proeng.2016.01.010)

2016

Method for evaluating the landing aircraft sequence under disturbed conditions with the use of Petri nets

Aeronautical Journal, 120 (1227): 819-844
(doi: 10.1017/aer.2016.32)

2016

Airport operations safety assessment with the use of colored Petri nets

Safety and Reliability of Complex Engineered Systems: 613-621
 
CRC Press/Taylor & Francis/Balkema
(doi: 10.1201/b19094-84)

2015

Quality assessment of the traffic flow management process in the vicinity of the airport

Safety and Reliability of Complex Engineered Systems: 745-751
 
CRC Press/Taylor & Francis/Balkema
(doi: 10.1201/b19094-100)

2015

Method for identification of conflict points

in the intelligent system of an aircraft taxi route choice

Archives of Transport System Telematics, 8 (3): 9-14

2015

Model of the Hierarchical Process of Managing the Approaching Air Traffic in the Terminal Area

Communications in Computer and Information Science, 531: 108-120 (doi: 10.1007/978-3-319-24577-5_11)  

2015

A fuzzy Model for Evaluating Airport Security Screeners' Work

Journal of Air Transport Management, 48: 42-51
(doi: 10.1016/j.jairtraman.2015.06.011)

2015

Fuzzy inference system for the efficiency assessment of hold baggage security control at the airport

Safety Science, 79: 314-323
(doi: 10.1016/j.ssci.2015.06.020)

2015

A method to evaluate the time of waiting for a late passenger

Journal of Air Transport Management, 47: 78-89
(doi: 10.1016/j.jairtraman.2015.05.001)

2015

Automatic verification of a knowledge base by using a multi-criteria group evaluation with application to security screening at an airport

Knowledge-Based Systems, 85: 170-180
(doi: 10.1016/j.knosys.2015.05.004)

2015

The risk of an air accident as a result of a serious incident of the hybrid type

Reliability Engineering and System Safety, 140: 37-52

(doi: 10.1016/j.ress.2015.03.031)

2015

A fuzzy reasoning system for evaluating the efficiency of cabin luggage screening at airports

Transportation Research part C: Emerging Technologies, 54: 157-175

(doi: 10.1016/j.trc.2015.03.017)

2015

A fuzzy system for evaluation of baggage screening devices at an airport

Safety and Reliability: Methodology and Applications: 797-804,
CRC Press/Taylor & Francis/Balkema

(doi: 10.1201/b17399-112)

2015

The model of a pilot competency as a factor influencing the safety of air traffic

Safety and Reliability: Methodology and Applications: 963-969,
CRC Press/Taylor & Francis/Balkema
(doi: 10.1201/b17399-138)

2015

Telematic Support of Baggage Security Control at the Airport

Communications in Computer and Information Science, 471: 215-224 (doi: 10.1007/978-3-662-45317-9_23)  

2014

Multi-criteria group decision making under uncertainty with application to air traffic safety

Expert Systems with Applications, 41 (16): 7406-7414
(doi: 10.1016/j.eswa.2014.06.030)

2014

Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne

Skorupski J. (red.): Współczesne problemy inżynierii ruchu lotniczego - modele i metody, str. 13-22, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

2014

Metoda oceny stanu załogi lotniczej jako element zarządzania w przedsiębiorstwie przewozu lotniczego

Skorupski J. (red.): Współczesne problemy inżynierii ruchu lotniczego - modele i metody, str. 47-61, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

2014

Model do oceny stanu systemu zabezpieczeń portu lotniczego

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska, 83: 251-260

2014

ATC sector capacity as a measure of air traffic safety

in: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon (eds. Steenbergen et al.): 1827-1835, CRC Press/Taylor & Francis Group/Balkema, Leiden (doi: 10.1201/b15938-280)

2014

Method of Serious Traffic Incidents Analysis with the Use of Stochastic Timed Petri Nets

TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 7(4): 599-606 (doi: 10.12716/1001.07.04.16)

2013

Analiza incydentów lotniczych z zastosowaniem zbiorów rozmytych

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 100: 131-144

2013

Problem oceny stanu załogi w kontekście bezpieczeństwa ruchu lotniczego

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 96: 401-411

2013

Airport Traffic Simulation Using Petri Nets

Communications in Computer and Information Science, 395: 468-475 (doi: 10.1007/978-3-642-41647-7_57)

2013

Problem zakłóceń w ruchu lotniczym spowodowanych spóźnionymi pasażerami

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 95: 443-453

2013

Modelowanie procedur startu i lądowania z wykorzystaniem sieci Petriego

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 95: 455-467

2013

Trafc Incidents Analysis as a Tool for Improvement of Transport Safety

Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: Navigational Problems, 101-108, CRC Press/Taylor & Francis Group/Balkema, London

(doi: 10.1201/b14962-17)

2013

Air Traffic Incidents Analysis with the Use of Fuzzy Sets

Lecture Notes on Artificial Intelligence, 7894: 306–317
(doi: 10.1007/978-3-642-38658-9_28)

2013

Model sektora kontroli obszaru do badania płynności ruchu lotniczego

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 89: 5-18

2013

Safety Management of Complex Airborne and Seaborne Technical Objects

Archives of Transport, 24(3): 285-296

2012

Risk Analysis of Incident-Accident Transformation in Air Traffic

11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012 (PSAM11 ESREL 2012) : 4849-4857, Curran Associates

2012

Modelling of Traffic Incidents in Transport

TransNav International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 6(3): 357-365

2012

Method of analysis of the relation between serious incident and accident in air traffic

Advances in Safety, Reliability and Risk Management : 2393-2401, CRC Press/Taylor & Francis Group/Balkema, London
(doi: 10.1201/b11433-340)

2012

Sieci Petriego jako narzędzie do modelowania procesów ruchowych w transporcie

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 78: 69-77

2011

Metody analizy ryzyka w sterowaniu ruchem lotniczym

Wybrane zagadnienia sterowania obiektami latającymi (praca zbiorowa): 135-144, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów

2011

A Dynamic Method of Air Traffic Flow Management

International Review of Aerospace Engineering, 3(4): 232-237

2010

Air traffic smoothness as a measure of air traffic safety

Reliability Risk and Safety: 707-713Taylor & Francis Group/Balkema, London

2010

TRANS-RISK – an integrated method for risk management in transport

Journal of KONBiN, 13(1): 209-220

2010

Airside and Landside Modelling for Determining Airport Capacity

ARGESIM Report No 35, Proceedings MATHMOD 09 Vienna: 271-282, ARGESIM/ASIM, Wien.

2009

Metody wymiarowania bezpieczeństwa ruchu lotniczego

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 66

2008

Model of Air traffic in terminal area for ATFM safety analysis

Safety and Reliability for managing Risk, vol. 3: 2191-2198, Taylor and Francis/Balkema,  London.

2008

Metoda wyznaczania pojemności rejonu lotniska dla różnych systemów organizacji ruchu lotniczego

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

1997

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@wt.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39