Praca przejściowa

Na zaliczenie przedmiotu Praca przejściowa macie Państwo wykonać część pracy magisterskiej, która będzie mogła zostać uznana za „wkład własny” Autora pracy (patrz „Wymagania merytoryczne dla prac dyplomowych SRL”). Dokładny zakres tego projektu wyznaczają Promotorzy prac. Promotorzy także nadzorują realizację projektu i dokonują jego wstępnej oceny. Proszę o dokładne ustalenie zakresu projektu i dostarczenie do mnie do dnia 30 marca 2017 r.

Termin wykonania projektu na zaliczenie przedmiotu Praca przejściowa to 1 czerwca 2017 r.

UWAGA: Niedotrzymanie terminu wyboru tematu (30.03.2017) lub niedostarczenie tematu projektu na Pracę przejściową w terminie (30.03.2017) lub niezłożenie w terminie (1.06.2017) wstępnie ocenionego projektu powoduje automatyczne NIEZALICZENIE przedmiotu.

Zestawienie tematów prac magisterskich 2016/2017 - semestr letni

Wymagania merytoryczne dla prac dyplomowych SRL

Zarządzenie Dziekana - zasady wykonywania prac dyplomowych

Wymagania redakcyjne dla prac dyplomowych na Wydziale Transportu PW

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@wt.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39