Seminarium dyplomowe inżynierskie

Szanowni Państwo. Zaliczenie przedmiotu Seminarium dyplomowe inżynierskie następuje na  podstawie dwukrotnego referowania postępów pracy dyplomowej. Na pierwszym referacie ocenie podlega koncepcja pracy oraz planowany sposób uzyskania celów pracy. Na drugim referacie - sposób prezentacji wyników pracy („próbna obrona”).

Harmonogram zajęć:

9.10 - wykład nt. „Jak napisać dobrą pracę inżynierską”.

16.10 - Termin zatwierdzania zadań na pracę dyplomową inżynierską

16.10 - I referat, grupa 1:

23.10 - I referat, grupa 2:

30.10 - I referat, grupa 3:

4.12 - II referat, grupa 1:

11.12 - II referat, grupa 2:

18.12 - II referat, grupa 3:

1.02.2020 - termin złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej

Zestawienie tematów prac inżynierskich 2017/2018

Wymagania merytoryczne dla prac dyplomowych SRL

Zarządzenie Dziekana - zasady wykonywania prac dyplomowych

Wymagania redakcyjne dla prac dyplomowych na Wydziale Transportu PW

Jak napisać dobrą pracę inżynierską - prezentacja


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@wt.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39