Seminarium dyplomowe magisterskie

Szanowni Państwo. Zaliczenie przedmiotu Seminarium dyplomowe magisterskie następuje na  podstawie dwukrotnego referowania postępów pracy dyplomowej. Na pierwszym referacie ocenie podlega koncepcja pracy oraz planowany sposób uzyskania celów pracy. Na drugim referacie - sposób prezentacji wyników pracy („próbna obrona”).

Harmonogram zajęć:

14.03 - Termin zatwierdzania zadań na pracę dyplomową magisterską.

Następujące osoby nie dostarczyły tematów i planów prac: S. Wiśniewski

4.04 - I referat, grupa 1: T. Jełowicki, G. Kamiński, S. Karpowicz, Ł. Kołakowski, B. Michalecka, R. Szymczak

18.04 - I referat, grupa 2: E. Najfeld, B. Podskrobko, P. Powieśnik, H. Widomski, S. Wiśniewski, P. Zadruski

6.06 - II referat, grupa 1: T. Jełowicki, G. Kamiński, S. Karpowicz, Ł. Kołakowski, B. Michalecka, R. Szymczak

13.06 - II referat, grupa 2: E. Najfeld, B. Podskrobko, P. Powieśnik, H. Widomski, S. Wiśniewski, P. Zadruski

15.09 - termin złożenia pracy dyplomowej magisterskiej

Zestawienie tematów prac magisterskich 2017/2018

Wymagania merytoryczne dla prac dyplomowych SRL

Zarządzenie Dziekana - zasady wykonywania prac dyplomowych

Wymagania redakcyjne dla prac dyplomowych na Wydziale Transportu PW


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@wt.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39